Transformational Studio
Hoofdkantoor

Utrecht / Nederland
+ 31 (0)6 128 044 30
carola@transformational.studio

Kantoor Spanje

Madrid / Spanje
+34 638 796 035
alberto@transformational.studio

WE MAKEN TRANSFORMATIE ONWEERSTAANBAAR

Transformational Studio integreert decennia van industriepraktijk, ontwerpgestuurde methoden en innovatieve benaderingen in participatieve, interactieve en provocerende diensten.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door experimenteren, creativiteit en een blik op het totale systeem, om door middel van transformatieontwerp nieuwe modellen te laten ontstaan. Het resultaat: getransformeerde perspectieven, bedrijven, merken, mensen en teams.


Transformatieontwerp & -consulting

Onze klanten schakelen ons in om hun organisatie te helpen transformeren. Op verschillende manieren maar met één doel: hun bedrijf strategisch, operationeel en doelgericht afstemmen op de veranderende wereld. Relevant blijven vereist continue aanpassing en transformatie.

Onze methoden zijn volledig afgestemd op de behoeften van onze klanten om de transformatie te ontketenen die nodig is voor elk specifiek project. Soms ligt de focus op het appelleren aan inspiratie (invoke), soms op het uitlokken van creatieve resultaten (provoke) en andere keren op het oproepen van een toekomst die zo prachtig is dat deze onweerstaanbaar wordt (evoke).

Elk project levert een (r)evolutionaire verandering op voor onze klanten: soms meer revolutionair, soms evoluerend naar het volgende niveau en altijd transformationeel.

INVOKE, PROVOKE, EVOKE

Invoke Evoke Provoke

Over onze verschillende diensten heen werken we met een continue transformatiecyclus:

INVOKE (APPELEREN): we doen een beroep op een diversiteit aan bronnen, modellen en tools voor inspiratie.

PROVOKE (PROVOCEREN): we dagen je uit om ruimte creëren voor verbeelding waarbij een mobiliseren een stroom van mogelijkheden loskomt.

EVOKE (OPROEPEN): we ontwerpen de transformatie, geven deze vorm en manifesteren haar in de wereld.

Zodra de cyclus is voltooid, begint weer een nieuwe transformatie.

LEREN TRANSFORMEREN

We gebruiken onze transformatieve mentaliteit om trainingsprogramma’s te ontwikkelen waarmee anderen hun eigen transformatietrajecten kunnen ontwerpen. Het is onze overtuiging dat transformatieontwerp de kracht heeft om ons te helpen ook via onderwijs verandering te (r)evolutioneren. We zien dit keer op keer in onze leerprogramma’s.

Als je je afvraagt ​​hoe je met transformatie om moet gaan en graag erover wilt leren, zijn onze in-house programma’s en academies een boeiende manier om deze reis samen met je team aan te gaan. Wij richten ons op hoe je transformatie kunt realiseren en je creativiteit kunt aanwakkeren.


INVOKE, PROVOKE, EVOKE

Invoke Provoke Evoke
Invoke
Provoke
Evoke
  • 1 InvokeModellen & tools
  • 2 ProvokeVragen & uitdagingen
  • 3 EvokeTransformatie(s) & (Her)ontwerp

We helpen je om verandering te omarmen als een kans om te evolueren naar jouw volgende ‘level’. Zo kun je de mogelijkheden benutten die ermee ontstaan. Zodat jij en jouw bedrijf een duurzame, positieve toekomst tegemoet zullen gaan.

Wij zijn onconventioneel en onze aanpak is het ook. We gebruiken een combinatie van tools en methodes (invoke). Daar laten we provocerende vragen op los. We gaan de uitdaging aan om échte transformatie uit te lokken (provoke).

Het doel is om onze nieuwsgierigheid te activeren om oplossingen te creëren die daadwerkelijk waarde toevoegen (evoke).

Onze aanpak is uitnodigend en speels. Het is contextueel en echt. Het is ruimdenkend en creatief. En de resultaten zijn mobiliserend en impactvol. Tastbaar en relevant. Inspirerend en transformationeel.

Transformationelecycli

Re-Position Re-Create Re-Imagine Re-Engage Re-Build Re-Adapt
Re-Position (Her-Positioneren)

Vind nieuwe, transformatieve en relevante manieren om jouw merk op de markt te positioneren. Prikkel de verbeelding van je klanten in een wereld in transitie. Maak een indrukwekkend verschil dat de manier waarop we leven, werken en spelen positief verandert.

#merk #positionering #onderscheidendvermogen #relevantie #betekenis
Re-Create (Her-Ontwerpen)

De uitdaging aangaan om processen van binnenuit te transformeren, door te kijken vanuit een ontwerpperspectief naar hoe ze betekenis creëren. Het ontwerpen van positieve veranderingen in jouw organisatie, jouw markten en de manier waarop je ermee verbindt.

#design #systemen #co-creatie #creativiteit #ontwerp #vanbinnenuit
Re-Imagine (Her-Zien)

Veranker langetermijndenken in de innovatieprocessen van jouw organisatie. Anticipeer op de steeds complexere context door je nieuwe manieren voor te stellen waarop je je relevantie als bedrijf kunt vergroten, waarmee je je kunt aanpassen aan de toekomstige marktbehoeften en waarop je kunt inspelen om op inspirerende wijze vorm te geven aan de toekomst.

#innovatie #toekomst
Re-Engage (Her-Verbinden)

Verbinding en zingeving vormen zich vanuit de verhalen die je organisatiecultuur typeren. Deze worden door de mensen in jouw teams (uit)gedragen. Transformatie brengt mensen bij elkaar, mobiliseert de organisatie en creëert zinvolle en duurzame relaties tussen jullie teams, klanten en de samenleving.

Re-Build (Her-Bouwen)

Leg de basis voor een organisatie die klaar is voor de toekomst. Bereik een diepgaande transformatie in elk onderdeel van jouw organisatie, maak van je organisatie een 'agent of change' die pionierswerk verricht op het gebied van transformatie.

Re-Adapt (Her-Aanpassen)

Pas je aan de veranderende context aan, anticipeer op wat er komt en transformeer jouw organisatiemodel om klaar te staan voor de toekomst. Benut de kracht van je organisatie als een hefboom voor positieve verandering. Ontwerp met een visie voor een betere, vriendelijkere, zinvollere toekomst.