Transformational Studio
Hoofdkantoor

Utrecht / Nederland
+ 31 (0)6 128 044 30
carola@transformational.studio

Kantoor Spanje

Madrid / Spanje
+34 638 796 035
alberto@transformational.studio

WE (R)EVOLUTIONEREN VERANDERING IN EEN COMPLEXE WERELD

Transformatie vindt plaats, of we het nu leuk vinden of niet, of we het nu afhouden ​​of uitnodigen. De onvermijdelijkheid van verandering maakt het zo’n geweldige basis is voor creatie en creativiteit. Zoals het gezegde luidt: “als je het kunt dromen, kun je het doen“.

Daarom moedigen we een praktische aanpak aan, die proactief en constructief is in plaats van lange discussies en nog meer vergaderingen. Wij geloven in het co-creëren, co-ontwerpen en co-ontwikkelen van een betere, slimmere en spannendere toekomst. Dit noemen we co- (i) nspiratie: elkaar inspireren om zinvolle transformatie te creëren. Aan de basis van wat we doen, liggen onze overtuigingen:

Wij geloven dat er verandering gaande is.

Wij geloven dat transformatie mensen, merken en organisaties ondersteunt.

Wij geloven in de kracht van verwondering als sleutel tot het ontrafelen van het onbekende.

Wij geloven dat transformatie tot stand komt door nieuwe mogelijkheden te durven bedenken.

Wij geloven dat doen een manifestatie is van zijn.

Door onze overtuigingen in daden om te zetten, helpen we de transformatie te belichamen die we vandaag in de samenleving willen zien.

VOORTDURENDE TRANSFORMATIE

De paradigmatische en systemische verschuiving die de wereld doormaakt vereist dat wij voortdurend werken aan transformatie(s).

Zowel nieuwe manieren van doen als nieuwe manieren van denken zijn nodig. Transformatie, zoals het woord al zegt, is verder gaan (trans-) dan de huidige structuren en systemen (-formatie) waarmee we onze wereld hebben georganiseerd.

Dit is de reden waarom wij consultancy en training combineren. Het proces van transformatie is een voortdurende stroom van verandering. Soms is het werkelijk revolutionair. Andere keren is het een evolutie naar de volgende mogelijkheid terwijl we blijven ontwerpen en transformeren.

 

ALS JE HET KUNT DROMEN, KAN JE HET DOEN

We weten dat transformatie uiteindelijk tot stand komt door een gezonde mix van creativiteit, de durf om te geloven in nieuwe mogelijkheden, zakelijk inzicht en een passie om dingen waar te maken.

Kracht

Transformatie gaat niet per se over groter worden, het gaat erom dat we zinvoller, relevanter, flexibeler, en adaptiever worden. Wanneer we dit doen, raken we beter afgestemd op de wereld om ons heen. Dat is waar de ware kracht ligt.

Creativiteit

Innovatie wordt transformerend als we vanuit ons hart werken. Want innoveren betekent uiteindelijk het onbekende betreden, speelsheid introduceren en daarmee een volledig spectrum aan nieuwe mogelijkheden openen.

Verbinding

Door samenwerking en mensgerichtheid kunnen er nieuwe en inspirerende oplossingen ontstaan. Wanneer wij verbondenheid ervaren en onszelf transformeren, transformeren we de wereld om ons heen.

(R)evolutie

(R)evolutie vindt plaats wanneer de antwoorden onbekend zijn of niet langer voldoen. In plaats daarvan komen nieuwe vragen. Een open geest hebben en zich afvragen wat er zou kunnen zijn, creëert ruimte voor nieuwe dromen.

We werken samen met veranderaars, pioniers en mensen die geloven in het creëren van betekenisvolle organisaties, relevante innovaties en nieuwe oplossingen. Op hun eigen manier dragen ze allemaal bij aan een betere, inspirerende en veelbelovende wereld.